orange green b
mampu

Mesyuarat Pengurusan MAMPU (MPM) merupakan mesyuarat utama MAMPU yang diadakan secara bulanan.  Mesyuarat ini dipengerusikan oleh Ketua Pengarah MAMPU dan dihadiri oleh ahli-ahli MPKM dan Timbalan-Timbalan Pengarah Bahagian.

MPM menyediakan platform untuk membincangkan idea-idea baharu/ inovatif dalam aspek penambahbaikan penyampaian perkhidmatan awam melalui pembentangan kertas cadangan dan kertas makluman.

Selain itu, Laporan Umum seperti Perkhidmatan dan Perjawatan, Latihan, Kewangan, Aduan dan Lawatan Dalam dan Luar Negara turut dilaporkan dalam MPM. Mesyuarat ini juga  berfungsi sebagai satu ruangan perkongsian ilmu dengan sesi "Ulasan Buku" oleh Pengarah dan Timbalan Pengarah Bahagian.

Softcopy kertas cadangan, kertas makluman, Laporan Umum dan slaid "Ulasan Buku" yang hendak dibentangkan dalam MPM perlu dikemukakan kepada urus setia sekurang-kurangnya tiga (3) hari sebelum mesyuarat berlangsung.

Maklumat Lanjut

Unit Penyelarasan dan Keurusetiaan
Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU)
Jabatan Perdana Menteri
Aras 2, Blok B2,
Kompleks Jabatan Perdana Menteri
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62502 PUTRAJAYA

Nombor Telefon: 603-8872 7462/ 7431/ 3135
Nombor Faks: 603-8888 3566

TAKWIM MESYUARAT MPM BAGI TAHUN 2018

Sebarang perubahan tarikh mesyuarat tertakluk kepada arahan Pengurusan Tertinggi MAMPU.

Muat turun Takwim MPM 2018

BULAN HARI BILANGAN TEMPAT MASA
JANUARI 24 
(Rabu)
Bil. 1/2018 Bilik Mesyuarat Seri Gemilang, Aras 6, Blok B2 9.00 pagi
FEBRUARI 28 
(Rabu)
Bil. 2/2018 Bilik Mesyuarat Seri Gemilang, Aras 6, Blok B2 9.00 pagi
MAC 28
(Rabu)
Bil. 3/2018 Bilik Mesyuarat Seri Gemilang, Aras 6, Blok B2 9.00 pagi
APRIL 25
(Rabu)
Bil. 4/2018 Bilik Mesyuarat Seri Gemilang, Aras 6, Blok B2  9.00 pagi
MEI 23
(Rabu)
Bil. 5/2018 Bilik Mesyuarat Seri Gemilang, Aras 6, Blok B2  9.00 pagi
JUN 27
(Rabu)
Bil. 6/2018 Bilik Mesyuarat Seri Gemilang, Aras 6, Blok B2 9.00 pagi
JULAI 25
(Rabu)
Bil. 7/2018 Bilik Mesyuarat Seri Gemilang, Aras 6, Blok B2 9.00 pagi
OGOS 22
(Rabu)
Bil. 8/2018 Bilik Mesyuarat Seri Gemilang, Aras 6, Blok B2  9.00 pagi
SEPTEMBER 26
(Rabu)
Bil. 9/2018 Bilik Mesyuarat Seri Gemilang, Aras 6, Blok B2  9.00 pagi
OKTOBER 24
(Rabu)
Bil. 10/2018 Bilik Mesyuarat Seri Gemilang, Aras 6, Blok B2 9.00 pagi
NOVEMBER 28
(Rabu)
Bil.11/2018 Bilik Mesyuarat Seri Gemilang, Aras 6, Blok B2  9.00 pagi
DISEMBER 12
(Rabu)
Bil. 12/2018 Bilik Mesyuarat Seri Gemilang, Aras 6, Blok B2
 
9.00 pagi


                                                                                                                                                                                         Dikemas kini pada 21.08.2018