orange green b
mampu

Semua bahagian di MAMPU dikehendaki mengemukakan cadangan projek ICT kepada Urus Setia JPICT MAMPU bagi mendapatkan kelulusan teknikal sebelum dilaksanakan.


Jawatankuasa Pemandu ICT (JPICT) berperanan untuk menyelaras dan memantau urusan pengoperasian pelaksanaan projek ICT MAMPU berdasarkan Pelan Strategik ICT (ISP) MAMPU.


TUJUAN

Untuk memastikan bahawa perancangan dan pelaksanaan program ICT MAMPU dijalankan selaras dengan dasar ICT kerajaan.

JADUAL PERANCANGAN MESYUARAT JAWATANKUASA PEMANDU ICT (JPICT) UNIT PEMODENAN TADBIRAN DAN  PERANCANGAN

PENGURUSAN MALAYSIA (MAMPU) BAGI TAHUN 2018

Mesyuarat

Tarikh Mesyuarat

Tarikh Akhir Penghantaran Kertas Permohonan Melalui Profit 2.0

Mesyuarat Pra-JPICT MAMPU

JPICT MAMPU Bil. 1/2018

18 Januari 2018 (Khamis)

4 Januari 2017 (Khamis)


Sebelum pukul 12.00 tengahari

-

JPICT MAMPU Bil. 2/2018

12 April 2018 (Khamis)

28 Mac 2018 (Rabu)

-

JPICT MAMPU Bil. 3/2018

12 Julai 2018 (Khamis)

27 Jun 2018 (Rabu)

Sebelum pukul 12.00 tengahari

-

JPICT MAMPU Bil. 4/2018

15 Nov 2018 (Khamis)

26 Okt 2018 (Jumaat)

-

 

Pekeliling/Garis Panduan:

Garis Panduan Mengenai Tatacara Memohon Kelulusan Teknikal Projek ICT Agensi Kerajaan

 

MAKLUMAT LANJUT


Pengarah
Bahagian Pembangunan Aplikasi
Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU)
Jabatan Perdana Menteri
Aras 6, Blok B2,
Kompleks Jabatan Perdana Menteri
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62502 PUTRAJAYA

(u.p. Timbalan Pengarah, Seksyen Pembangunan Perkhidmatan ICT)

Nombor Telefon : 603-887 25164
Nombor Faks: 603-8318 2162

JADUAL PERANCANGAN

MESYUARAT JAWATANKUASA PEMANDU ICT (JPICT)

UNIT PEMODENAN TADBIRAN DAN

PERANCANGAN PENGURUSAN MALAYSIA (MAMPU)

BAGI TAHUN 2018

                                                                                                                                                                                                     Dikemas kini pada 08.05.2018