orange green b
mampu

Proof of Concept (PoC)

Proof of Concept merupakan satu kaedah atau pengujian tertentu yang membolehkan pihak syarikat menunjukkan kebolehlaksanaan atau demostrasi produk yang berupaya memenuhi keperluan MAMPU.

Antara program yang telah dijalankan adalah: