orange green b
mampu
  1. Menyelaras, menganalisa data serta pencapaian Key Performance Indicators (KPI) Yang Berhormat Menteri Di Jabatan Perdana Menteri (Modernization) yang mengandungi KPI MAMPU, SPA dan SPP.
  2. Memantau dan menyediakan laporan prestasi pencapaian KPI dan Scorecard Yang Berhormat Menteri Di Jabatan Perdana Menteri (Modernization).
  3. Memasukkan data dan melaporkan prestasi pencapaian KPI dan Scorecard Yang Berhormat Menteri Di Jabatan Perdana Menteri (Modernization) ke Online Dashboard PEMANDU secara berkala.
  4. Menyediakan maklumat berkaitan bagi persediaan Yang Berhormat Menteri Di Jabatan Perdana Menteri (Modernization) ke Program Cabinet Away Day anjuran PEMANDU JPM.
  5. Menyelaras dan menyediakan KPI beserta Kamus Perincian KPI untuk Ketua Pengarah MAMPU.
  6. Melaporkan laporan berkala pencapaian KPI Ketua Pengarah MAMPU ke JPA dan Sistem MyKPI.
  7. Memantau, menyelaras serta menyediakan laporan berkala prestasi KPI Ketua Pengarah MAMPU.
  8. Menyelaras dan memantau kemajuan petunjuk prestasi penjawat awam Tier 2 [TKP (ICT) dan TKP (TPP)]melalui Sistem MyKPI.
  9. Menyelaras Program Turun Padang bagi Projek-projek Pembangunan.

 

                                                                                                                                                                                                       Dikemas kini pada 04.05.2018