orange green b
mampu

TREK STRATEGIS ICT

 1. Mengkaji, merancang dan memacu projek-projek ICT sektor awam dalam aspek Strategik merangkumi bidang-bidang berikut:
  i) Pengurusan Projek
  ii) Perancangan Strategik ICT
  iii) Pengurusan Maklumat.
 2. Memberi khidmat nasihat dalam aspek Strategik merangkumi bidang-bidang berikut:
  i) Pengurusan Projek
  ii) Perancangan Strategik ICT
  iii) Pengurusan Maklumat.
 3. Memimpin dan membantu dalam pembangunan kepakaran dan sebagai mentor dalam aspek Strategik merangkumi bidang-bidang berikut:
  i) Pengurusan Projek
  ii) Perancangan Strategik ICT
  iii) Pengurusan Maklumat.
 4. Menjalankan kajian untuk penambahbaikan, penyelidikan, inovasi dan penemuan baharu dalam aspek Strategik merangkumi bidang-bidang berikut:
  i) Pengurusan Projek
  ii) Perancangan Strategik ICT
  iii) Pengurusan Maklumat.
 5.  Menjalinkan rangkaian strategik dengan organisasi di dalam dan luar negara.

TREK TEKNIKAL ICT

 1. Mengkaji, merancang dan memacu projek-projek ICT sektor awam dalam aspek Teknikal merangkumi bidang-bidang berikut:
  i) Pengurusan Pusat Data
  ii) Pengurusan Rangkaian
  iii) Pengurusan Keselamatan ICT
 2. Memberi khidmat nasihat dalam aspek Teknikal merangkumi bidang-bidang berikut:
  i) Pengurusan Pusat Data
  ii) Pengurusan Rangkaian
  iii) Pengurusan Keselamatan ICT.
 3.  Memimpin dan membantu dalam pembangunan kepakaran dan sebagai mentor dalam aspek Teknikal merangkumi bidang-bidang berikut:
  i) Pengurusan Pusat Data
  ii) Pengurusan Rangkaian
  iii) Pengurusan Keselamatan ICT.
 4. Menjalankan kajian untuk penambahbaikan, penyelidikan, inovasi dan penemuan baharu dalam aspek Teknikal merangkumi bidang-bidang berikut:
  i) Pengurusan Pusat Data
  ii) Pengurusan Rangkaian
  iii) Pengurusan Keselamatan ICT.
 5. Menjalinkan rangkaian strategik dengan organisasi di dalam dan luar negara.

 

TREK PEMBANGUNAN SISTEM

 1. Mengkaji, merancang dan memacu projek-projek ICT sektor awam dalam aspek Pembangunan Sistem merangkumi bidang-bidang berikut:
  i) Pembangunan Sistem
  ii) Pengurusan Pangkalan Data.
 2.  Memberi khidmat nasihat dalam aspek  Pembangunan Sistem merangkumi bidang-bidang berikut:
  i) Pembangunan Sistem
  ii) Pengurusan Pangkalan Data.
 3. Memimpin dan membantu dalam pembangunan kepakaran dan sebagai mentor dalam aspek Pembangunan Sistem merangkumi bidang-bidang berikut:
  i) Pembangunan Sistem
  ii) Pengurusan Pangkalan Data.
 4. Menjalankan kajian untuk penambahbaikan, penyelidikan, inovasi dan penemuan baharu dalam aspek Pembangunan Sistem merangkumi bidang-bidang berikut:
  i) Pembangunan Sistem
  ii) Pengurusan Pangkalan Data.
 5. Menjalinkan rangkaian strategik dengan organisasi di dalam dan luar negara.

 

                                                                                                                                                                                                          Dikemas kini pada 04.05.2018