orange green b
mampu

Jaringan Kolaboratif bersama Industri

Jaringan Kolaboratif Strategik Sektor Awam (JKSSA) adalah bertujuan untuk mewujudkan kerjasama yang erat antara sektor awam, swasta, akademia dan NGO. JKKSA dapat memberi pendedahan kepada penjawat awam mengenai senario dan trend ICT terkini, meningkatkan kemahiran dan kompetensi di samping mendapatkan maklum balas daripada sektor swasta, akademia dan NGO berkaitan dasar dan pelaksanaan inisiatif kerajaan. Jaringan kolaboratif strategik ini juga mampu merangsang pembangunan inovasi dengan mengambil kira pemanfaatan teknologi baharu. Pada 23 November 2016, rangka kerja JKSSA telah dilancarkan sempena Persidangan Public Sector CIO Convex 2016. Rangka kerja JKSSA adalah seperti rajah di bawah:

Jaringan pic1Rangka Kerja JKSSA

Antara program yang telah dijalankan:


                                                                                                                                                                                                Dikemas kini pada 08.05.2018