orange green b
mampu

PEGAWAI KESELAMATAN ICT (ICTSO) MAMPU

 

 NUR HIDAYAH BINTI ABDULLAH

Alamat emel ini dilindungi dari Spambot. Anda perlu hidupkan JavaScript untuk melihatnya.

 

Peranan dan Tanggungjawab

 • Memastikan semua infrastruktur keselamatan ICT MAMPU menepati prinsip-prinsip keselamatan berpandukan Rangka Dasar  Keselamatan ICT dan Arahan Keselamatan Kerajaan;
 • Menyedia dan mengkaji semula dokumen infrastruktur keselamatan ICT MAMPU bagi tujuan audit keselamatan ICT;
 • Mengenal pasti bidang-bidang keselamatan ICT MAMPU yang perlu diberikan perhatian rapi;
 • Memastikan tahap keselamatan ICT MAMPU adalah terjamin setiap masa;
 • Memastikan semua warga MAMPU memahami keperluan standard, garispanduan dan prosidur keselamatan di bawah Rangka Dasar Keselamatan ICT Kerajaan;
 • Menjalankan penilaian risiko dan program-program keselamatan ICT di MAMPU;
 • Mewujudkan pelan tindakan bagi mengurus risiko akibat dari ketidak patuhan kepada standard, garispanduan dan prosedur keselamatan ICT di MAMPU;
 • Melaporkan kepada GCERT MAMPU mengenai sebarang insiden keselamatan ICT yang berlaku di MAMPU;
 • Membantu dalam membangunkan standard, garispanduan dan prosidur untuk aplikasi, sistem dan infrastruktur ICT di MAMPU bagi mematuhi keperluan Dasar Keselamatan ICT Kerajaan;
 • Mewujudkan program-program bagi meningkatkan pengetahuan, kesedaran dan pembudayaan mengenai teknologi dan mekanisme kawalan maklumat dan aset ICT, ancaman-ancaman siber dan peranan dan tanggugjawab pengguna dalam mengendalikan kemudahan ICT di MAMPU;
 • Menyebar dan menyalurkan amaran awal terhadap ancaman-ancaman yang berpotensi menyebabkan kerosakan besar kepada aset ICT MAMPU; dan
  Mengurus keseluruhan program-program keselamatan ICT di MAMPU.

 

                                                                                                                                                                                                        Dikemas kini pada 04.05.2018